Chào mừng đến với lớp Ba

Chào mừng đến với lớp Ba

Chào mừng đến với Lớp Ba Jamestown! Chúng tôi mong muốn được học hỏi và phát triển cùng với bạn trong năm học này. Bạn có thể xem Chương trình Nghiên cứu APS để tìm hiểu thêm về chương trình học của chúng tôi.

Gặp gỡ 2020-2021 Đội hạng Ba

Maria Manchester

Peter Goodman

Gretchen Pike

Lucille Covery