Jamestown Trợ giúp Công nghệ Sinh viên

Canvas

Đội

Truy cập các ứng dụng thông qua Clever

APS Tổng đài Công nghệ Gia đình theo số 703-228-2570 để được hỗ trợ kỹ thuật (MF, 8: 00a-4: 30p)

Jamestown Biểu mẫu trợ giúp về công nghệ 

Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi chung bằng cách sử dụngAPS các liên kết nằm trong menu ở phía bên trái của trang này: APS Câu hỏi thường gặp về Học viện phụ huynh hoặc Hỗ trợ công nghệ.