Jamestown Trợ giúp Công nghệ Sinh viên

Nếu bạn cần trợ giúp về thiết bị hoặc cần hỗ trợ về các công cụ công nghệ, vui lòng sử dụng biểu mẫu của Google để yêu cầu thời gian kỹ thuật với Điều phối viên công nghệ Jamestown.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản APS MyAccess của mình để truy cập biểu mẫu của Google.

Jamestown Trợ giúp Công nghệ Sinh viên

Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi chung bằng cách sử dụng các liên kếtAPS nằm trong menu ở phía bên trái của trang này: Câu hỏi thường gặp về Học viện dành cho cha mẹ hoặc Hỗ trợ kỹ thuật của APS.