Chào mừng đến với lớp hai

Chào mừng đến với lớp hai

Chào mừng đến với Jamestown Second Grade! Chúng tôi mong muốn được học hỏi và phát triển cùng với bạn trong năm học này. Bạn có thể xem Chương trình Nghiên cứu APS để tìm hiểu thêm về chương trình học của chúng tôi.

Gặp gỡ 2020-2021 Đội hạng hai

Rachna Fraccaro

Kaitlyn Richardson

Carmen Fallone

Amy Purnell

Monica Rohrbach