SCA - Hiệp hội Hội đồng Sinh viên

Hội đồng Sinh viên của chúng tôi cho năm học 2022-2023 đang trong quá trình hình thành! Kiểm tra lại vào tháng XNUMX để biết thêm thông tin!