Đề Nghị Đọc

Các bài báo, trang web và tài nguyên in được liệt kê dưới đây được khuyến khích đọc để bắt đầu hiểu các khái niệm về công bằng, đa dạng và hòa nhập.


Hiểu công bằng và bất bình đẳng
Viện kiến ​​thức vốn chủ sở hữu
https://www.equitylearn.com/courses/what-is-equity


Bộ sưu tập tài nguyên được tuyển chọn
Tài nguyên chống phân biệt chủng tộc dành cho phụ huynh và nhà giáo dục


Lee & Low (nhà xuất bản) Khuyến nghị đọc sách mùa hè 2021 cho trẻ em (và người lớn của họ)
Để biết thông tin về các tiêu đề này, vui lòng liên hệ với Jamestown thủ thư
LeeandLow_SummerReadingList_2021