Mùa hè là để đọc

Đọc sách mùa hè 2021-2022

Trường học và cộng đồng của chúng tôi rất phong phú với các nguồn tài liệu đọc.

2022 Chương trình Đọc sách Mùa hè của Thư viện Công cộng Arlington - Ghé thăm bất kỳ chi nhánh nào của Thư viện Công cộng Arlington hoặc tải xuống ứng dụng để đăng ký chương trình mùa hè này.

2022 Barnes & Chương trình đọc sách mùa hè quý phái - Đọc sách, kiếm một cuốn sách với chương trình mùa hè dành cho trẻ em của Barnes & Noble.

Danh sách Sách: Có danh sách các bài đọc được đề xuất cho mọi lứa tuổi và sở thích. Ghé thăm trang Danh sách Sách của chúng tôi cho danh sách đọc được đề xuất.

Sách điện tử & Sách nói: Sách điện tử và Sách nói từ Jamestown thư viện luôn có sẵn. Ghé thăm trang này để tìm hướng dẫn truy cập các tài nguyên đọc này trong suốt mùa hè hoặc chỉ cần đăng nhập vào MackinVIA or Destiny Discover từ trang MyAccess.