Kỷ niệm của chúng tôi APS Hiệu trưởng

Bạn có thể phát hiện ra của chúng tôi Jamestown Hiệu trưởng trong ảnh ghép này? Chúng tôi rất biết ơn vì cô ấy, cùng với Hiệu phó của chúng tôi, có thể đảm đương vô số nhiệm vụ để giúp chúng tôi Jamestown Sứ mệnh thành hiện thực: Chúng tôi thúc đẩy sự đồng cảm, sự tò mò và sự phát triển cho tất cả mọi người.

Thông tin bổ sung về Tuần lễ Tri ân Hiệu trưởng có thể được tìm thấy nhấn vào đây..