Không có chỗ cho sự căm ghét

Không Có Chỗ ChoHateLogoChương trình Không có Nơi để Ghét

Jamestown Trường Tiểu Học đã chính thức đạt danh hiệu Không Có Nơi Để Ghét cho năm học 2021-2022!

Thông tin về chương trình Không Có Nơi Để Ghét Của Các Trường Công Lập Quận Arlington có sẵn để xem và tải xuống bằng năm ngôn ngữ: Amharic, Ả Rập, Anh, Mông Cổ và Tây Ban Nha. Nhấp vào liên kết dưới đây và sau đó nhấp vào liên kết để xem .pdf.

Amharic-NPFH Jamestown ES

Tiếng Ả Rập- NPFH Jamestown ES

Tiếng Anh-NPFH Jamestown ES

Tiếng Mông Cổ-NPFH Jamestown ES

Tiếng Tây Ban Nha-NPFH Jamestown ES