Chào mừng đến với trường mẫu giáo

Chào mừng đến với trường mẫu giáo

Chào mừng bạn đến Jamestown Mẫu giáo! Chúng tôi mong muốn được học hỏi và phát triển cùng với bạn trong năm học này.

Gặp gỡ 2021-2022 Đội mẫu giáo

Emilie Rekstad
Val Kuehn, Trợ lý

Beth Scallon
Sushma Galati, Trợ lý

Brittany Bồ Đào Nha & Libby King
Holly Tulley, Assistant