Chào mừng đến với trường mẫu giáo

Chào mừng bạn đến Jamestown Mẫu giáo! Chúng tôi mong muốn được học hỏi và phát triển cùng với bạn trong năm học này.

Gặp gỡ Đội mẫu giáo

Emilie Rekstad
Val Kuehn, Trợ lý

Beth Scallon
Sushma Galati, Trợ lý

Kelly McMaster & Libby King
Holly Tulley, Trợ lý