Jamestown Trưởng nhóm vốn chủ sở hữu

Debra Gaeta là cố vấn trường học toàn thời gian của chúng tôi. Cô ấy rất vui khi trở thành một phần của APS và Jamestown Nhóm vốn chủ sở hữu. Cô ấy cảm thấy say mê với công việc này. Mục tiêu của cô ấy cho giai đoạn 2021-2022 là thường xuyên gặp gỡ Nhóm Công bằng của trường chúng tôi để trao đổi cởi mở về công bằng và hòa nhập.

Kelynne Bisbee là cố vấn trường học của chúng tôi 3 ngày một tuần. Cô có bằng thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Công bằng Xã hội. Cô ấy tận tâm để khẳng định sự đa dạng và cá tính của trẻ em, dạy sự đồng cảm và thúc đẩy sự bình đẳng.

Angela Foreman là giáo viên lớp XNUMX tại Jamestown. Cô ấy cũng hào hứng làm công việc này và cảm thấy mạnh mẽ rằng vai trò của cô ấy với tư cách là một nhà giáo dục có thể giải quyết sự bình đẳng trong cộng đồng.