Chào mừng đến với Lớp Bốn

Chào mừng đến với Lớp Bốn

Chào mừng đến với Lớp Bốn Jamestown! Chúng tôi mong muốn được học hỏi và phát triển cùng với bạn trong năm học này. Bạn có thể xem Chương trình Nghiên cứu APS để tìm hiểu thêm về chương trình học của chúng tôi.

Gặp gỡ 2020-2021 Đội lớp bốn

Katherine Kerley

James Scarano

Angela Foreman 

Sarah Schuster

Alaina Rausa