Thông tin phòng khám

Chào mừng đến với Jamestown Clinic

Thông tin cập nhật về thử nghiệm COVID miễn phí (11/23)

Phụ huynh và người chăm sóc, vui lòng gửi Kết quả COVID cho Y tá trường học của chúng tôi:

hvernau@arlingtonva.us

Y tế Học đường thúc đẩy một môi trường học tập lành mạnh cho tất cả học sinh Trường Công lập Arlington, và cơ hội để đạt được một lối sống dẫn đến một cuộc sống thỏa mãn và hiệu quả.

Để biết thêm thông tin về Biểu mẫu Y tế Trường học (tức là các biểu mẫu thể chất, giấy phép dùng thuốc, kế hoạch chăm sóc bệnh hen suyễn, v.v.), vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới.

https://health.arlingtonva.us/public-health/school-health/

Jamestown Thông tin liên hệ Phòng khám

Phụ tá phòng khám
(703) 228-8354