Bỏ qua điều hướng

Chọn trường

JES CARES: Hợp tác, Khẳng định, Trách nhiệm, Đồng cảm và Tự chủ

Trang chủ

Sự kiện sắp tới Xem tất cả "

26 Thứ Hai, ngày 26 tháng 2020 năm XNUMX

Đêm thông tin trung học cơ sở 2020

7:00 PM - 8:00 SA

29 Thứ Năm, ngày 29 tháng 2020 năm XNUMX

Buổi Làm việc của Ban Giám Hiệu về Tiến Trình Ranh Giới Trường Tiểu Học

6: 30 PM - 8: 30 PM

29 Thứ Năm, ngày 29 tháng 2020 năm XNUMX

Buổi Làm việc của Ban Giám hiệu - Tiến trình Ranh giới Trường Tiểu học

6: 30 PM - 8: 30 PM

02 Thứ Hai, ngày 2 tháng 2020 năm XNUMX

Đêm Tin học Trung học 2020

7: 00 PM - 8: 00 PM

03 Thứ Ba, ngày 3 tháng 2020 năm XNUMX

Không có trường cho học sinh - Ngày chuẩn bị vào lớp

Video